Projekt
 
ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ LIPTÁL
 
je spolufinancován Evropskou unií.
 
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní
pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

Provoz MŠ je od 6.30  do 16.00 hod.

 

Do MŠ  přiveďte své dítě do 8.00 hod.

 
 
Prosíme, dodržujte tento čas. V 8.00 se MŠ uzamkne, proto prosíme,
 
 abyste vodili své děti včas a opouštěli prostory MŠ do 8. hodiny.
 

Na nástěnce  si přečtěte zařazení dítěte do třídy (podle věku – starší děti ve třídě ŽABKY a mladší ve třídě KUŘÁTKA .

V příslušné šatně si najděte přidělenou značku pro uložení obuvi  a oděvu.

Do 7.00 hod. se všechny děti scházejí v oddělení ŽABKY, od 15.30 si děti vezvednete ve třídě KUŘÁTKA.

 

Pro dítě si můžete přijít po obědě do 12.30 hod.

nebo odpoledne od 14.15 do 16.00 hod.

 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte je 400,- Kč.

 

Co dítě při nástupu do Mateřské školy již zvládá:

 • zná své jméno,  

 • samo si dojde na toaletu (pleny či pravidelné pomočování je nepřípustné, i když občas se může stát, že se dítě zabere do hry či nestihne doběhnout na WC a počůrá se),

 • nají se lžící a pije ze skleničky a hrníčku,

 • oblékne se a obuje (u těch nejmenších paní učitelka pomůže zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a podobně),

 • pozná si své oblečení a ukládá je na určené místo,

 • umyje si ruce a utře do ručníku, učí se čistit si zuby,

 • umí smrkat a používat kapesník,

 • uklízí své věci, hračky apod.,

 • bez problémů chodí  po schodech,

 • zná základní pravidla slušného chování (pozdraví, poděkuje, poprosí),

 • vyjadřuje se srozumitelně a ve větách,

 • projevuje stále více zájmu o hru s jinými dětmi, ale neubližuje jim,

 • začíná mít zájem o práci s tužkou - napodobí kruh a křížek (dbát na správný úchop),

 • zajímá se o hru s drobnými tvary, skládačkami apod.

Vše je důležité pro úspěšné začlenění dítěte do kolektivu v Mateřské škole.

Pokud budou přetrvávat nedostatky ve více oblastech, můžou se rodiče dohodnout na přerušení docházky.