Číslo rozhodnutí

 

1139-13/2015


 

Poskytovatel dotace


 

Ministerstvo školství, mládeže a
  tělovýchovy


 

Název programu
 

 

Rozvojový program Podpora
  logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015


 

Název projektu


 

Pohádkovou cestou ke správné
  výslovnosti dětí.
 

Název právnické osoby
 


 

Mateřská škola Liptál, okr.Vsetín,
  příspěvková organizace


 


 

IČ školy


 


 

709 85 227


 


 
 

Věcné vyhodnocení projektu:


 
 

V roce 2015 jsme se stali úspěšnými žadateli o poskytnutí finančních

prostředků ze státního rozpočtu na podporu logopedické prevence

v předškolním vzdělávání. Byla nám poskytnuta dotace ve výši 40 000,-Kč.
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu poskytované logopedické prevence

vytvořením podnětného prostředí, zvyšováním odbornosti pedagogických

pracovníků v této oblasti a zlepšením informovanosti rodičů a snahou

zapojit je do činností spojených se zdokonalováním řečového projevu

předškolních dětí.

Ze získaných prostředků jsme ve třídě starších dětí vytvořili logopedický

koutek se zrcadlem, maňásky, vhodnými hrami a notebookem

s logopedickými programy. Vzniklo tak motivující prostředí pro výuku,

a děti i učitelky tu mají neustále k dispozici vhodné pomůcky.

Ve třídě mladších dětí procvičujeme řečové dovednosti u nových

divadelních paravanů pomocí maňásků nebo dramatizací pohádek.

právnou výslovnost a souvislé vyjadřování starších dětí rozvíjíme

prostřednictvím her, scének a dramatizací pohádek s využitím

zakoupených kostýmů.

V rámci projektu "Cesta přes pohádky" jsme během roku zahráli

řadu pohádek sobě navzájem, rodičům i důchodcům v obci.

V průběhu akce ke Dni dětí "Cesta přes pohádky s Fandou a Tázinkou"

plnily děti na všech stanovištích navíc i logopedický úkol - opakovaly

vhodná slovní spojení k procvičení výslovnosti.

Část financí byla použita na podporu práce logopedky. Po provedené

depistáži byla rodičům po celý rok oporou při nápravě řeči jejich dětí a

spolupracovala i s učitelkami ve třídách.

Pedagogické pracovnice si průběžně oživují své vědomosti a získávají

inspirace k další práci v zakoupeném Logopedáriu a nové publikace

k rozvoji řeči doplnily i rodičovskou knihovnu.

Projekt podpořil vytvoření metodické pomůcky "Artikulační a dechová

cvičení k tématům"pro nenásilné zařazování logopedických chvilek

do běžných činností při práci s dětmi a také metodickou pomoc

k využití flétniček u mladších dětí pro nácvik správného dýchání.

Tím je také posílena logopedická prevence. 

Celkově se projekt logopedické prevence "Pohádkovou cestou

ke správné výslovnosti" velmi osvědčil a přinesl dětem i pedagogům

v mateřské škole nejen mnoho nových pomůcek pro rozvoj řeči,

ale především zlepšil výslovnost hlásek a komunikační schopnosti dětí.


 

ČERPÁNÍ DOTACE :   

Číslo dokladu   


 

POLOŽKY


 


 

DOTACE


 


1.


 


Notebook NTB ASUS T100TAM.


 


11 381,-


 


2.


 


Logopedické programy - Mentio Zvuky, Mentio Hádanky.


 


  7 100,-


 

 

3.


 


Logopedická holčička, logopedický chlapeček.


 


  1 520,-


 


4.


 


Logopedické zrcadlo.


 


  3 240,-


 

 

5.


 


Sedací souprava do logopedického koutku.


 


  5 000,-


 


6.


 


Logopedárium od A do Ž - standardní verze.


 


  3 508,-


 

 

7.


 


Dřevěná flétna malá - beruška (20 ks).


 

 

  2 630,-


 

 

8.


 


Šité kostýmy (9 ks), královská koruna.


 


  4 870,-


 

 

9.


 


Logopedická hra - Telefon.


 


     435,-


 

 

10.


 


Logopedická literatura pro rodiče.


 


     316,-


 


 
 


CELKEM


 


 40 000,-